Các chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/7 www.banhxepu.net
[tintuc]Lương công chức tăng thêm 90.000 đồng/tháng; Công an huyện được xem xét trang bị trực thăng vũ trang; Kiểm toán Nhà nước được trích 5% số tiền phát hiện thưởng cán bộ trong ngành… là những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 7/2018.

Tăng lương công chức thêm 90.000 đồng

Nghị định 72 quy định mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước.


Lương công chức được tăng thêm 90.000 đồng/tháng
Lương công chức được tăng thêm 90.000 đồng/tháng
Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nghị định nêu rõ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…

Hỗ trợ người thân đi theo cán bộ làm việc ở nước ngoài

Từ ngày 1/7, Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi, có hiệu lực từ ngày. Luật sửa đổi bổ sung chế độ hỗ trợ dành cho thành viên, vợ (chồng) và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, quy định mới cũng nêu rõ việc hỗ trợ một phần học phí và chi phí mua bảo hiểm khám chữa bệnh tại quốc gia tiếp nhận đối với con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện. Đồng thời bảo đảm chi phí đi lại cho thành viên cơ quan đại diện, vợ (chồng) thành viên cơ quan đại diện được cử đi công tác nhiệm kỳ khi cha, mẹ; cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); con của thành viên qua đời.

Chính sách ưu tiên cho cán bộ ngành kiểm toán

Từ ngày 1/7, Nghị định 66 về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chính thức có hiệu lực.Theo đó, hàng nămKiểm toán Nhà nước được trích 5% số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị theo quy định để chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của KTNN.

Mức chi không vượt quá 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định, gồm: Lương ngạch bậc, chức vụ; các khoản phụ cấp chức vụ, vượt khung, ưu đãi theo nghề... Sau khi chi thưởng, số kinh phí còn lại được dùng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Công an huyện được xem xét trang bị trực thăng

Từ ngày 1/7, Thông tư 17 của Bộ Công an Quy định trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư 17, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an tỉnh thành và công an quận huyện...được xem xét trang bị loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như: súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu, súng đại liên, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang...

Với lực lượng công an xã, phường, thị trấn được xem xét để trang bị súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay.


Nguồn Quang Phong - dantri.com.vn
[/tintuc]

0932097794